Výroční členská schůze

V pondělí 20. prosince 2010 proběhla výroční členská schůze oddílu. Kromě kulturního vystoupení (Arnau Petřivalský) byla projednána zpráva o činnosti za rok 2010 a schváleno hospodaření v uplynulém roce. Na oddílové schůzi po dlouhé době zazněla i živá hudba ...Za stěžejní úkol pro rok 2011 je považováno pořádání dvou významných akcí:

  1. Haná orienteering Eastern – mezinárodní 3 denní závody, které se uskuteční od 23. do 25. Dubna v areálu Bohemaland ve Zlatých horách. (viz. rozpis).
  2. Cena střední Moravy – mezinárodní třídenní závody s centrem ve Šternberku (prostor z MS 2008 – Dalov).
    Oba závody budeme pořádat spolu s KOB Konice.

Dále bylo rozhodnuto vybírat členské příspěvky ve výši 500,-Kč. Příspěvky musí být uhrazeny nejpozději do konce února 2011.