Kontrolní návštěva

V pondělí 26.3. proběhla kontrola terénu pro HOF 2018. Naštěstí nedávná vichřice, která způsobila rozsáhlé polomy především na Olomoucku se oblasti závodu vyhnula, a tak s výjimkou několika padlých smrků nevznikly v prostoru žádné škody. Horší situace je o několik kilometrů dále – v oblasti Skřítku jsou zničeny rozsáhlé plochy lesa.

Další dobrou zprávou je navázání spolupráce s Městem Rýmařov, které převzalo záštitu nad celou akcí. V období Velikonoc už budou pořadatelé probíhat plánované tratě, neboť téměř všechen sníh v závodním prostoru již roztál.