Parametry tratí

Trať         Délka      Přev.    Poč. kontrol

D10          1,62 km      35m                7  

D14          2,33 km      50m               12 

D18          4,30 km      120m             13 

D19          5,63 km      140m             17

D35          4,44 km     85m               13

H10          1,62 km      35m                7  

H14          2,33 km      50m               12

H18          5,60 km      140m             17  

H19          7,82 km      190m             23

H35          5,99 km     160m              15  

H50          4,30 km      120m             13

HDR         1,61 km      35m                5

P               2,33 km      50m               12