Informace

Rozpis

Ski Sport Classic 2018, Praděd Jeseníky
Veřejný lyžařský závod na tratích 30 a 10 km

Pořadatel: První Ski sport, Haná orienteering, Fides Bruntál

Datum: 07/01/2018

Místo konání: Chata Sabinka – Ovčárna, Malá Morávka 283 (horní parkoviště) 

Kategorie:  30 km klasicky (hlavní závod)

 • M1 – Muži do 40 let
 • M2 – Muži nad 40 let
 • Ž1 –  Ženy do 40 let
 • Ž2 – Ženy nad 40 let

                    10 km klasicky

 • MO – muži open (věkem neomezeno)
 • ŽO –   ženy open (věkem neomezeno)

Přihlášky: On-line pomocí přihláškového formuláře na internetové stránce závodu nebo emailem na adresu tomas@hanaorienteering.cz, v den závodu u prezentace.

Startovné: 

 • trať         startovné do 15.12 2017/po 15.12 2017
 • 30 km                                              250/300
 • 10 km                                               150/200

Prezentace: Neděle 24. 2.: 9.00 – 10.30 hod v místě závodu na chatě Sabinka.

Start: Hromadný start ve dvou vlnách

 • 30 km v 11:00
 • 10 km v 11:15

Tratě: Tratě budou upraveny pro klasický způsob běhu. Na trati budou rozmístěny  kontroly stylu. Použití volné techniky je důvodem k diskvalifikaci. Mapa trati. Původní závod na 60 km byl z technických zredukován a hlavním závodem se tedy stává 30-ti kilometrová trať.

Měření času: Elektronické měření času.

Občerstvení: Na tratích bude připraveno několik občerstvovacích stanic.

Odstoupení ze závodu: Odstoupení ze závodu je povinen závodník oznámit v cíli.

Vyhlášení vítězů: Vyhlášení vítězů proběhne cca. v 14:00 hod. Závodníci na prvních třech místech obdrží diplomy a věcné ceny. Celkový vítěz hlavního závodu získává mimořádnou cenu – kompletní zájezd včetně startovního čísla na letošní Vasův běh ve Švédsku s Haná orienteering.

Výsledky: Neoficiální výsledky budou průběžně vyvěšovány v centru závodu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webu závodu.

Doprava: Není pořadatelem zajišťována. Doporučujeme využít odstavné parkoviště na Hvězdě a dále pokračovat kyvadlovou dopravou Hvězda – Ovčárna.

Parkování: Dle předpisů parkování v oblasti  Karlova Studánka – Hvězda – Ovčárna.

Ubytování: Pořadatel může na požádání zajistit ubytování v centru závodů na Chatě Sabinka.

Různé: Všichni závodníci, diváci a činovníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Dodržujte pokyny horské služby a pořadatelů.

Informace: https://sk.hanaorienteering.cz/ski-sport-classic/prvni.ski.sport@seznam.cz

Ředitel závodu

Oldřich Pilc ( +420 602 776 171)